48

Ești pregătit?

1 / 13

1.

Care dintre următoarele cuvinte are sensul opus cuvântului "efemer"?  

2 / 13

2.

Ce înseamnă cuvântul „inevitabil”

3 / 13

3.

Care dintre următoarele cuvinte este un sinonim pentru "ambivalent"?  

4 / 13

4.

Alege forma corectă pentru a completa fraza următoare:

Cei doi frați ____________ (a merge) la școală împreună în fiecare dimineață.”

5 / 13

5.

Sunt antonime cuvintele din seria:

6 / 13

6.

Substantivul fir este folosit cu sens propriu principal în enunțul: 

7 / 13

7.

În enunțurile:
„Am văzut la librărie o carte interesantă pentru colegul meu.”, „O! Ce cald s-a făcut!” , „Am ales o foaie albă și două roșii.”, „O elevă din liceul nostru și alta de la Conservator au alcătuit programrul spectacolului.”,
numeralul cardinal „o” apare: 

8 / 13

8.

Termenulpersuasiv” are sensul:

9 / 13

9.

Alege sinonimul cuvântuluifragil”:

10 / 13

10.

Care dintre următoarele propoziții este corectă din punct de vedere gramatical? 

11 / 13

11.

Care este sensul expresieia arunca bani pe fereastră”?

12 / 13

12.

Ce a realizat John când a încercat deschidă ușa? 

În timp ce încerca deschidă ușa cu cheia greșită, John a realizat era la casa vecinului.”

13 / 13

13.

Care este sensul expresiei „a da cu bâta-n baltă”?