43

Készen állsz a román érettségire?

1 / 14

1.

Care dintre următoarele cuvinte are sensul opus cuvântului "efemer"?  

2 / 14

2.

Ce înseamnă cuvântul „inevitabil”

3 / 14

3.

Care dintre următoarele cuvinte este un sinonim pentru "ambivalent"?  

4 / 14

4.

Alege forma corectă pentru a completa fraza următoare:

Cei doi frați ____________ (a merge) la școală împreună în fiecare dimineață.”

5 / 14

5.

Sunt antonime cuvintele din seria:

6 / 14

6.

Substantivul fir este folosit cu sens propriu principal în enunțul: 

7 / 14

7.

În enunțurile:
„Am văzut la librărie o carte interesantă pentru colegul meu.”, „O! Ce cald s-a făcut!” , „Am ales o foaie albă și două roșii.”, „O elevă din liceul nostru și alta de la Conservator au alcătuit programrul spectacolului.”,
numeralul cardinal „o” apare: 

8 / 14

8.

Termenulpersuasiv” are sensul:

9 / 14

9.

Alege sinonimul cuvântuluifragil”:

10 / 14

10.

Care dintre următoarele propoziții este corectă din punct de vedere gramatical? 

11 / 14

11.

Care este sensul expresieia arunca bani pe fereastră”?

12 / 14

12.

Ce a realizat John când a încercat deschidă ușa? 

În timp ce încerca deschidă ușa cu cheia greșită, John a realizat era la casa vecinului.”

13 / 14

13.

Care este sensul expresiei „a da cu bâta-n baltă”?

14 / 14

14.

Ce înseamnă următorul proverb:

„O vorba dulce mult aduce.”

Your score is