34

Ești pregătit?

1 / 17

1.

Aparțin câmpului lexical al cuvântului legumă cuvintele din seria:

2 / 17

2.

Aparțin câmpului lexical al cuvântului mașină cuvintele din seria: 

3 / 17

3.

Aparțin câmpului lexical al cuvântului familie cuvintele din seria: 

4 / 17

4.

Aparțin câmpului lexical al cuvântului școală cuvintele din seria: 

5 / 17

5.

Aparțin câmpului lexical al cuvântului fructe cuvintele din seria: 

6 / 17

6.

Aparțin câmpului lexical al cuvântului animal cuvintele din seria: 

7 / 17

7.

Sunt despărțite corect în silabe ambele cuvinte din seria:

8 / 17

8.

Care dintre următoarele cuvinte este un substantiv comun?

9 / 17

9.

Ce figură de stil este prezentă în fraza următoare: "Râul curge liniștit ca un șarpe argintiu"?

10 / 17

10.

Care este figura de stil în propoziția: "Marea este o oglindă calmă"?

11 / 17

11.

Care dintre următoarele propoziții conține un pronume reflexiv?

12 / 17

12.

Ce parte de vorbire este cuvântul "întotdeauna" în propoziția "El întotdeauna ajunge la timp."?

13 / 17

13.

Ce parte de vorbire este cuvântul "bine" în fraza: "Dan cântă foarte bine la pian."

14 / 17

14.

Care dintre următoarele cuvinte este un adjectiv?

15 / 17

15.

Care este sinonimul cuvântului "fericit"?

16 / 17

16.

Care dintre următoarele propoziții este corect formulată gramatical?

17 / 17

17. Ce timp verbal este folosit în fraza: "Voi merge la teatru."

The average score is 80%