Termeni și Condiții Generale de utilizare a site-ului www.incube.ro

Acest website aparține firmei AthenaGen SRL

Dispoziții de bază

Acești Termeni și Condiții Generale reglementează relațiile dintre părțile contractante ale contractului de prestări servicii de dezvoltare –, unde o parte este reprezentată de firma AthenaGen SRL  cu sediul social  în localitatea Târgu Mureș, Strada Fabricii de Zahăr 18 jud, mureș, CUI RO 43700784, în calitate de PRESTATOR (denumită în continuare „Prestator”) și cealaltă parte, reprezentată de Client, care poate fi și PARTICIPANT (denumit în continuare „Participant”).

Participantul este conștient de faptul că, prin achiziția de produse, care se află în oferta comercială a Prestatorului, el nu dobândește niciun drept de a utiliza mărcile înregistrate, denumirile comerciale, siglele companiei sau brevetele Prestatorului sau ale altor companii, cu excepția cazului în care a fost convenit altfel într-un caz concret printr-un contract specific.

Contractul de prestări servicii

  1. Încheierea contractului de prestări servicii

Dacă Participantul este o persoană fizică, propunerea de a încheia un contract de prestări servicii este reprezentată de plasarea produselor oferite de Prestator pe site, iar contractul de prestări servicii se încheie ca urmare a plății efectuate de către Participantul persoană fizică și acceptarea comenzii de către Prestator. Prestatorul confirmă această acceptare fără întârziere Participantului printr-un e-mail informativ pe adresa de e-mail introdusă, însă, această confirmare nu influențează încheierea contractului.

Dacă Participantul este o persoană juridică, propunerea de a încheia un contract de prestări servicii este reprezentată de comanda trimisă de Participantul persoană juridică, iar contractul de prestări servicii în sine se încheie la momentul trimiterii consimțământului obligatoriu al Prestatorului către Participantul persoană juridică, referitor la această propunere. Prestatorul nu răspunde pentru nicio eroare în transmiterea datelor. Contractul se încheie în limba română.

Contractul încheiat va fi arhivat de către Prestator pentru o perioadă de cel puțin cinci ani de la încheierea acestuia, dar cel mult pentru perioada de timp prevăzută în legislația relevantă, în scopul îndeplinirii sale cu succes și nu este accesibil terțelor părți, care nu participă la acest contract. Informațiile privind etapele tehnice individuale, care duc la încheierea contractului sunt clare din acești Termeni și Condiții, unde acest proces este clar descris. Participantul are posibilitatea de a verifica și de a corecta comanda înainte de a o trimite. Acești Termeni și Condiții Generale sunt disponibili pe portalurile individuale ale Prestatorului, și astfel este permisă arhivarea și reproducerea lor de către Participant.

  1. Prestarea serviciilor achiziționate

Prin contractul de prestări servicii, Prestatorul se obligă să presteze Participantului serviciile comandate, iar Participantul se obligă să se prezinte personal la sediu pentru ca serviciile să poată fi prestate.

Acestea presupune prezența fizică a Participantului la serviciile prestate (în continuare ”Cursuri de dezvoltare personală și profesională”)

III. Politică de confidențialitate  – securitatea și protecția informațiilor

Prestatorul prin prezenta informează Participantul că, în sensul prevederilor legii privind protecția datelor cu caracter personal va prelucra datele cu caracter personal ale Participantului în procesul de încheiere a contractului de prestări servicii fără consimțământul acestuia, în calitate de persoană vizată, întrucât prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participantului va fi efectuată de către Prestator în relații precontractuale cu acel Participant, iar prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participantului este necesară pentru îndeplinirea contractului de prestări servicii, în care Participantul acționează în calitate de  parte contractantă.

Participantul poate, prin bifarea căsuței aferente, înainte de trimiterea comenzii, să își exprime consimțământul  în sensul prevederilor legii privind protecția datelor cu caracter personal, ca Prestatorul să prelucreze și stocheze datele sale cu caracter personal, în special cele menționate mai sus și/sau, care sunt necesare activității Prestatorului pentru a trimite informații despre produse noi, reduceri și promoții pentru mărfurile oferite și să le prelucreze în toate sistemele sale informaționale, legate de trimiterea de informații despre produse noi, reduceri și promoții la mărfurile oferite.

Participantul acordă Prestatorului acest consimțământ pentru o perioadă determinată, până la îndeplinirea scopului prelucrării datelor personale ale Participantului. Prestatorul, după îndeplinirea scopului prelucrării, va asigura lichidarea imediată a datelor cu caracter personal ale Participantului. Participantul poate retrage consimțământul său pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment în scris. Consimțământul expiră în termen de 1 lună de la livrarea retragerii consimțământului de către Participant Prestatorului.

Prestatorul declară că toate datele personale sunt confidențiale și nu vor fi făcute publice, furnizate terților etc. cu excepția situației legate de distribuție sau de plată, referitoare la mărfurile comandate (notificarea numelui, numărului de cont și adresei de livrare). Prestatorul va acționa astfel încât persoanei vizate să nu-i fie afectate drepturile, în special dreptul la păstrarea demnității umane și, de asemenea, să asigure protecția împotriva intervențiilor neautorizate în viața privată și personală a persoanei vizate. Datele cu caracter personal sunt colectate, prelucrate și stocate în conformitate cu legile aplicabile din România, în special cu legea privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările și completările ulterioare. Participantul are dreptul de a accesa și de a corecta datele sale personale (prin formularul de contact citat, inclusiv dreptul de a solicita explicații și eliminarea statutului neconform și a altor drepturi legale asupra acestor date).

Participantul, în baza unei cereri scrise gratuite are dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile legii privind protecția datelor cu caracter personal, invocând motive legale sau prin depunerea dovezilor despre intervenția neautorizată în drepturile sale și interesele protejate, care sunt, sau pot fi afectate într-un caz concret de o astfel de prelucrare a datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care există un motiv legal și se stabilește că obiecția Participantului este justificată, iar Prestatorul este obligat să blocheze și să lichideze datele cu caracter personal, a căror prelucrare a fost obiectată de Participant, fără întârzieri nejustificate, de îndată ce circumstanțele o permit.

În cadrul procedurii de reclamație, se solicită de la clienți următoarele informații: nume, prenume, adresă, număr de telefon, e-mail și semnătură sau semnătura digitală. Toate datele cu caracter personal obținute în acest mod sunt prelucrate exclusiv în scopul necesar soluționării reclamației și în conformitate cu legea privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările și completările ulterioare.

Participantul are dreptul de a accesa datele sale personale și dreptul de a le rectifica, inclusiv dreptul de a solicita clarificări și eliminarea statutului eronat și a altor drepturi legale referitoare la aceste date.

  1. Prețuri

Toate prețurile sunt contractuale. Serviciile se prestează pentru o singură persoană. Pe platforma online prețurile sunt întotdeauna actuale și valabile. Prețurile sunt finale pentru anul curent și includ TVA-ul. Moneda folosită este RON.

Pentru oferte de grup se cer oferte speciale, iar după discuția acestora se încheie un contract de prestări servicii, termenele și condițiile cărora corespund contractelor respective.

Periodic vor apărea promoții, Vouchere care se pot folosi pentru a primi diferite reducere la prețurile standard.

  1. Comanda

Singurul mod de a achiziționa aceste servicii este plată online efectuată cu cardul.

Prin acest fapt Participantul achiziționează Cuburi de știință, care permit accesul la sălile unde se vor presta serviciile de dezvoltare. Numărul Cuburilor achiziționate arată numărul posibilităților de acces în sălile de cursuri într-o perioadă de 30 de zile.

În cazul în care Participantul folosește toate Cuburile de știință în mai puțin de 30 de zile, are posibilitatea de a mai achiziționa Cuburi separat.

  1. Condiții de plată

Prestatorul acceptă următoarele condiții de plată: PLATA EXCLUSIV ONLINE CU CARDUL;

Singurul mod de a achiziționa aceste servicii este plată online efectuată cu cardul.

Informațiile de facturare ale Participantului nu pot fi modificate retroactiv după plasarea unei comenzi.

VII. Factura

Fiecare achiziție online, pe lângă serviciul achiziționat se emite automat și Factura respectivă.

VIII. Prestarea serviciilor

Serviciile se prestează cu prezență fizică la sediul firmei sau într-o locație aleasă și închiriată de AthenaGen SRL, unde vor avea loc cursurile de dezvoltare personală și profesională.

  1. Dispoziții finale

Conform legii privind soluționarea alternativă a litigiilor consumatorilor, consumatorul are dreptul să contacteze Prestatorul cu o cerere de remediere dacă nu este mulțumit de modul în care Prestatorul i-a soluționat reclamația sau dacă consideră că Prestatorul i-a încălcat drepturile.

Consumatorul are dreptul să înainteze o propunere de inițiere a soluționării alternative a litigiului unei entități de soluționare alternativă a litigiilor, dacă Prestatorul a respins cererea sau nu a răspuns la aceasta în termen de 30 de zile de la data expedierii.

Eventualele litigii apărute între Prestator și Participanții se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul Tg. Mureș, județul Mureș.